Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Denisa Hobbs, jakožto fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, adresa Bulharská 996/20, Praha 10100,  IČO 17423023.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletteru) zasílaných správcem, nebo při kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu, nabídek, informací o jeho aktivitách. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.

Používání cookies

Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači nebo jiném zařízení, když navštívíte náš web. Tyto soubory obsahují informace o vaší návštěvě a usnadňují vám používání webu. 

Používání nezbytných cookies 

Nezbytné cookies jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webu a jsou obvykle nastaveny pouze jako reakce na vaše akce, jako je například vyplnění formuláře. Tyto cookies jsou důležité pro správné fungování webu a nelze je vypnout. 

Používání Google Analytics cookies 

Google Analytics je služba, která nám pomáhá porozumět tomu, jak lidé používají náš web. Tyto cookies nám umožňují sledovat, jaký obsah je nejpopulárnější a jak lidé používají web. Tyto informace nám pomáhají zlepšit web a nabídnout lepší uživatelskou zkušenost. 

Používání Facebook Pixel cookies 

Facebook Pixel je nástroj, který nám umožňuje sledovat, jak lidé používají náš web v souvislosti s naší reklamou na Facebooku. Tyto cookies nám umožňují zlepšit naši reklamní strategii a nabídnout relevantnější reklamu. 

Ochrana soukromí 

Respektujeme vaše soukromí a využíváme cookies pouze k účelům, které jsou popsány v této politice cookies. Můžete si vybrat, zda chcete povolit nebo zakázat používání cookies na našem webu v nastavení. Pokud zakážete cookies, může se stát, že některé části webu nebudou fungovat správně.

Mgr. Denisa Hobbs

Lektorka anglického a německého jazyka z Prahy.

Služby

Individuální výuka
Konverzace
Konverzační procházky
Příprava na jazykové certifikáty 
Příprava na maturitu
Firemní výuka